Versenyszabályzat

 

A versenyszabályzat elfogadásáról

ORIFLAME futás („Fuss a sérült gyermekekért!”), Várfürdő –ARANY maraton indulójaként a jelen versenyszabályzatban foglaltakat magamra nézve kötelezően fogadom el és kötelezettséget vállalok annak betartására. Tudomásul veszem, hogy a regisztrációmon keresztül nevezett résztvevőkre a jelen versenyszabályzat hatálya kiterjed.

Egészségi állapotomról

Kijelentem, hogy az ORIFLAME futáson ill. Várfürdő-Arany maratonon egészségesen, saját felelősségemre, az általam választott távra, túrára mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indulok. Az egészségügyi állapotomban bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

Fotókkal, felvételekkel kapcsolatos rendelkezés

Tudomásul veszem, hogy a rendezvény ideje alatt a rólam felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a rólam készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a rendezőség felhasználhatja, kiadhatja. Tudomásul veszem, hogy a versenypályán és a versenyközpontban biztonsági kamerák felvételeket készíthetnek rólam. Hozzájárulok, hogy a személyes profilomban lévő e-mail címre és telefonszámra a rendezőség levelet, illetve üzenetet küldjön további sporteseményekkel kapcsolatban.

A nevezések átruházásról

Elfogadom, hogy a nevezésem és a rajtcsomagom át nem ruházható.

A regisztrációs rendszerről és a személyes profilról

A 2018-as versenyre bevezetett regisztrációs rendszerről ITT olvashatok, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

A sávos online nevezési rendszerről

Tudomásul veszem, hogy a Szervező a weboldalon kiírtak szerint sávosan emeli a nevezési díjakat, az idő előrehaladtával. Elfogadom, hogy az általam választott nevezési díj csak akkor érvényes, ha azt a feltüntetett határidőig elutalom, vagy személyesen befizetem a Szervező számára.

A pólóméretek módosításának lehetőségéről

Elfogadom, hogy a kiírásban a szervező pólót biztosít, a nevezéskor megadott pólóméreteket a személyes profilon keresztül nem tudom módosítani, részemre a szervező a nevezéskor megadott méretben tudja garantálni a befutópólót.

Befizetett nevezés lemondása

A szervezők a nevezés lemondását, az eseményt megelőzően 30. napig (éjfélig) tudja elfogadni, kizárólag írásban, az osszefogas.serultgyermekert@gmail.com e-mail címen

A nevezés a következő évi versenyre felhasználható.

A választott táv módosítására a versenyt megelőző 30. napig van lehetőség, a különbözet megfizetésével az osszefogas.serultgyermekert@gmail.com e-mail címen keresztül.

 

A nevezési díjról

A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartása vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához. Hiányos befizetés esetén a Szervező e-mailen értesít a különbözet mértékéről, melynek megfizetésére 8 naptári nap áll rendelkezésre. Amennyiben a megadott határidőn belül a különbözeti összeg a Szervező bankszámláján nem kerül jóváírásra a nevezésem törlésre kerül.

A rajtcsomag felvételéről

A rajtcsomagfelvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges.

A rajt időpontokról

A 2018. évi esemény rajtidőpontját a szervező versenykiírásban és a programtáblában teszi közzé. A rajtidőpontok változtatásának jogát a szervező fenntartja.

A parkolásról

Az eseményen a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat a versenyközpont környékén mind a saját, mind a versenyzőtársaim érdekében elfogadom, és betartom.

A verseny útvonala táblákkal jól láthatóan van jelölve. Az útvonalon önkéntesek, polgárőrök és rendőrök segítik a haladást, utasításaikat a versenyzők minden esetben kötelesek betartani. Ellenkező esetben a rajtszámot és a chipet levesszük.

Vis maior

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád vagy más előre nem várt, extrém, nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező egy új, őszi időpontot jelöl meg részemre és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.

Adatok hitelességéről

A jelentkezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárulok, az általam megadott címre, telefonszámra a Szervező hírlevelet, szöveges üzeneteket és promóciós leveleket küldhet, azt kereskedelmi célokra felhasználhatja.

A doppingolásról

A versenyre tiszta eszközökkel készülök. A WADA által meghatározott és érvényben lévő doppinglistán szereplő szereket nem használok, a verseny után – igény esetén – az ellenőrök részére mintát adok. Ennek megtagadása esetén a versenyből kizárhatnak, eredményemet törölhetik.

Az időmérő rendszer hibájának esetén

A versenyben elöl haladó futókat – látótávolságon belül – médiamotoros kísérheti a közvetítések és a pontos időjóváírások érdekében. Abban az esetben, ha az időmérő rendszer meghibásodna, a motoros kísérők jegyezhetik fel manuális módon a pontokon való áthaladást és a vasúti átjáróknál elvesztett időt.

A rajtszám viseletéről

A verseny alatt a rajtszámot a ruhámon elől viselem. Időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

Kizárható továbbá, aki

 • nem teljesíti a szervezők által kijelölt teljes távot,
 • a nevezési formanyomtatványt és a felelősségvállalási nyilatkozatot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
 • a chipet nem rendeltetésszerűen használja.

A frissítésről

Tudomásul veszem, hogy a szervezők a különböző kategóriájú indulók részére különböző frissítést biztosítanak. A versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobom el, ahonnan a szervezők ezt elszállítják. Az útvonalon a szemét eldobása nem megengedett, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után.

Tilos

A versenyen rajtszám nélkül indulni tilos! Tudomásul veszem, hogy ezen szabály megszegése esetén azonnal kizárnak, és a versenypályáról eltávolítanak.

Babakocsis futás

Babakocsival való futás kizárólag saját felelősségre történhet és az ebből adódó balesetekért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A marketing és reklám tevékenységről

A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

További szponzorokról

Az eredményhirdetéskor a dobogóra felhívott versenyzők nemzeti zászlót igen, más – szponzort, támogatót megjelenítő – táblát, feliratot nem vihetnek magukkal.

A részvevők életkorára vonatkozó szabályokról

 • Maraton egyéni korhatár: Betöltött 16. év és írásos szülői beleegyezés
 • Félmaraton egyéni korhatár: Betöltött 13. év és írásos szülői beleegyezés
 • 7 km és 14  km egyéni táv korhatár: Betöltött 10 év és írásos szülői beleegyezés
 • 10 év alatti gyermek kizárólag szülői felügyelettel, illetve felnőtt kísérő jelenlétében futhat

Az orvosi beavatkozásról

Saját érdekemben elfogadom, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb állapotomat úgy ítéli meg, a versenyből kivehetnek és azt nem folytathatom.

Létszámkorlátozás és a nevezés zárása

A szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza, a nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

A fürdésről

A verseny befejezését követően a regisztrált nevezők karszalag bemutatása mellett igénybe vehetik a Gyulai Várfürdő Kft. szolgáltatásait térítés mentesen.

Az értékekről

A rendezőség a kísérő autókban és a szállásokon hagyott értékek tekintetében felelősséget nem vállal.

A szintidőkről

 • A félmaraton szintideje 3 óra.
 • A maratoni táv szintideje 6 óra
 • 7 km és 14 km távoknál nincs szintidő
 • Pályazárás a rajt után 6 órával

 

A versenysorozat etikája

Tudomásul veszem, hogy az ORIFLAME FUTÁS „Fuss a sérült gyermekekért!” szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, önkéntesek és a szervezők részéről mi ennek szellemében dolgozunk. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél esetén a versenyből a résztvevőt azonnal kizárjuk és többet nevezését nem fogadjuk az általunk szervezett eseményekre.

A drónok használatáról

A katasztrófavédelmi hatóság határozatának értelmében, versenyeinken a magántulajdonú drónok használata és működtetése tilos!

A dohányzásról

Versenyeink szellemiségével a sportolás közbeni dohányzás nem összeegyeztethető, ezért a versenypályán és a célterületen a nemdohányzók védelmében szigorúan tilos a dohányzás. Azt a versenyzőt, akit a tiltás ellenére a verseny területén, frissítőponton, váltóponton, vagy rajt- és célterületen a verseny ideje alatt dohányzáson érünk, kizárjuk a versenyből, rajtszámát visszavesszük. Csapatverseny esetén a kizárólag szabályszegő induló nem folytathatja a versenyt, a csapat többi tagját az intézkedés nem sújtja. Kérjük, hogy amennyiben közvetlenül a váltó- vagy frissítőponton a személyzet valamely tagja dohányzik, jelezzétek számunkra.

Biztosítás

Tudomásul veszem, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

 

Reklamáció

A rendezvénnyel kapcsolatos bármely reklamáció a Szervező felé nyújtható be írásban, a rendezvény zárását követő 3 órán belül. Az ezen időpont után benyújtott reklamációt a Szervező nem köteles elbírálni.

JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!